Bevar din families historie

Vi kan digitalisere og reparere dine gamle papirbilder, negativer, fotoalbum og videokassetter.
Bilder med skader som: riper, flekker, falmede farger eller andre uhell har vi lang erfaring med å forbedre. Restaurering og digitalisering er vår nisje.


Lurer du på om bildet ditt kan repareres? Før du sender bildet - kan du avfotografere bildet ditt med mobilen og sende det på mail til post@digitalrepro.no.
Stort sett er et mobilbilde et godt nok grunnlag for vurdering.Copyright © 2015-2024 digitalrepro.no | All rights reserved. | Org. nr:980 484 769.